logo

DONORS OF JAIN SHIKSHA PRACHARAK SOCIETY

Name of the Donor Place
Dr. Sulekh & Mrs. Ravi Jain USA
Dr. Ashok & Anita Singh USA
Late Dr. Prem Jain & Mrs. Renu Jain New Delhi
Late Dr. Dhanesh Jain (Ratna Sagar Pvt. Ltd.) New Delhi
Sh. Pratap Singh USA
Sh. Ishwar Singh USA
Sh. Adish Jain USA
Sh. Prem C Jain USA
Sh. Satya P Garg USA
Dr. Nirmal Jain USA
Dr. Reena Jain USA
Sh. Sharat K Jain New Delhi
Sh. D. K. Jain (Siddhomal Sons) New Delhi
Miss Kanak Mala Jain New Delhi
International School for Jain Studies New Delhi
Sh. Mukul Jain New Delhi
Smt. Renu Mangla Punjab
Ms Payal Jain New Delhi
Sh. Mahendra Kumar Jain New Delhi
Sh. R K Jain New Delhi
Sh. D. P. Mittal New Delhi
Manglam Ventures Ltd. New Delhi
Sushila Lakshmi Chand Jain Trust New Delhi
Sh. Adish Jain and Smt. Asha Jain USA
Jain Education Institute Support New Delhi
Dr. Shugan Chand Jain (Amit & Anita Jain) New Delhi
Gujarat Fluorochemicals Limited New Delhi
Ghamandi Lal Jain Dharamshala Trust New Delhi
Sh. Jaswant Kumar Jain Gurugram